Lamjingba NIDHI Bank opened at Jiribam

A Lamjingba NIDHI Limited Transforming Bank was inaugurated at Jiri Ema Keithel with Adhyaksha Jiribam Kh Janaki as the chief guest Source The Sangai Express